Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на Сараево

Музей на Сараево

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Музей на Сараево

Музеят е основан през 1949.  
Тип: Градски исторически музей. Към него се влючват следните други клонове музеи: 
Еврейски музей на Босна и Херцеговина: понастоящем не работи  
Къща Svrzo: красива османска сграда от ХVІІІ и ХІХ век 
Къща Деспич: реставриран пример на сръбската търговска къща 
Музей на Сараево 1878-1918: използва се за изложения 

Типове колекции: исторически, социална история, археология, мебели, тъкани,  картини, оръжия.  

Сайт: www.muzejsarajeva.ba