Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Туристическа инфраструктура

Туристическа инфраструктура

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Туристическа инфраструктура

http://www.bhtourism.ba/eng/accomodationsub.wbsp?wbf_mjesto=;5; - bqna luka