Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален археологически музей

Национален археологически музей

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Национален археологически музей

Това е най-важният археологически музей в Гърция и един от най-богатите в света по отношение на древно-гръцкото изкуство. Колекциите му представят всички култури, които са процъфтявали на територията на днешна Гърция.