Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Етнографски музей Белград

Етнографски музей Белград

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Белград
Етнографски музей Белград

Музеят притежава голям брой етнографски предмети, организирани в отделни колекции (предмети на бита, бижута, обичаи, народни носии, народна архитектура, икономика, говедовъдство, транспорт, ритуални предмети и други). Той има една от най-богатите и специализирани библиотеки в Югоизточна Европа и издава професионални публикации. Музеят притежава консервационен екип, който се грижи за всички видове предмети,  за огромните зали и за организирането на големи етнографски проучвания.

Адрес: Etnografski muzej; Studentski trg 13; 11000 Beograd
Телефон: 381 11/3281-888