Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на сръбската православна църква

Музей на сръбската православна църква

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Белград
Музей на сръбската православна църква

Музеят на сръбската православна църква се намира в сградата на сръбската патриаршия от 14 юни 1954. Открита е от сръбския патриар Викентий (Vikentije). Фондовете му се състоят от манастирски и църквни ценности. Тук могат да бъдат видяни първите печатни книги: "Oktoih" (Книга на осемте мелодия), първата сръбска старопечатна книга от 1493/94, както и първата печатна книга в Балград - "Tetragospel" от 1552. Заради своето специално значение, някои предмети имат специално отредено място: пелерината на сръбския цар Милутин (Milutin) от ХІІІ-ХІV век и сребърното дарение - модел на манастира Раваница от 1705 година.

Адрес: Muzej Srpske pravoslavne crkve; Kralja Petra I 5; 11000 Beograd
Телефон: 381 11/635-699