Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален музей Белград

Национален музей Белград

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Белград
Национален музей Белград

Колекцията на музея се състои от над 400 000 от най-представителните археологически, исторически и художествени творби - Lepenski Vir (7хил. пр.н.е.), статуите Винца (Vinca - 6-5 хил. пр.н.е.), колесницата Dupljaja (ХVІ-ХІІІв.пр.н.е.), златните маски от Требенище (VІ в. пр.н.е.), покъщнина от Jabucje (І в. н.е.), белградската камея (VІ в.), евангелието на Мирослав (ХІІ в.), монети на цар Радослав (ХІІІ в.), средновековни фрески, купата от Врачевница (ХVІІ в.), кртини от Пайа Йованович (Paja Jovanovic - ХІХ в.) и Сава Шуманович (Sava Sumanovic - ХХ в.).

Адрес: Narodni muzej; Trg Republike 1a; 11000 Beograd
Телефон: 381 11/624-322