Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален музей Кралйево

Национален музей Кралйево

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Кралйево
Национален музей Кралйево

Националният музей Кралйево е основан през 1950 година. Той изследва, събира и представя документи и обекти от областта на археологията, етнологията, историята и изкуството. Новата Галерия (1995) в сградата на бившето граматическо училище се превръща в място за експозиции от всички сфери на музейната работа, а също и място за провеждане на научни срещи, музикални, литературни и други събития.

Адрес:Narodni muzej;Trg Svetog Save 3; 36000 Kraljevo
Телефон: 381 36/21-540