Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей Рас

Музей Рас

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Нови пазар
Музей Рас

Музей Рас (Muzej Ras)
 

Адрес: Stefana Nemanje 20; 36300 Novi Pazar

Телефон: 381 20/25-795