Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на хляба - Jeremija

Музей на хляба - Jeremija

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Печинци
Музей на хляба - Jeremija

Този необчаен музей на хляба (Muzej hleba) носи името на своя основател, творецът Слободан Йерамич - Джерамая (Slobodan Jeremic-Jeremija). Музеят приютява три постоянни експозиции - оръдия, които служат при култувирането, съдове, използвани за подготовката на хляб и различни видове обредни хлюбове, подготвяне за Коледа, Великден, при раждане, сватба и смърт. 

Адрес: Pecinci; Srpski muzej hleba - Jeremija; 22410 Pecinci
Телефон: 381 22/86-141