Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на добива на каменни въглища в Сърбия

Музей на добива на каменни въглища в Сърбия

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Сенйски Рудник, Сенйе
Музей на добива на каменни въглища в Сърбия

Мината за въглища Сенйе е първата модерна сръбска мина, открита през 1853. Малкият музей представя историята на минното дело в Сърбия. Предстои откриването на открит музей на територията на старата мина.

Адрес: Senjski Rudnik; Muzej ugljarstva Srbije; 35234 Senjski Rudnik
Телефон: 381 35/620-735