Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален музей на съвременното изкуство

Национален музей на съвременното изкуство

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Национален музей на съвременното изкуство

Начионалният музей на съвременното изкуство е място, на което се провеждат разнообразни изложби, подчинени на изследователския и авнгарден характер на мястото -например проучвания и  приключения във връзка с междунродното свременно изкуство; индивидуални работи, взложени от музея и други.