Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на Срем

Музей на Срем

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Сремска Митровица
Музей на Срем

Музеят на Срем е културна институция, основана през 1885. Занмава се с изследването на материалната култура на дългата история на Сремска Митровица и Срем като цяло. Дейностите му включват постоянни и временни експозиции. 
 

Адрес: Muzej Srema;Vuka Karadjica 3; 22000 Sremska Mitrovica
Телефон: 381 22/221-150