Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Галерия на изобразителните изкуства в Осийек

Галерия на изобразителните изкуства в Осийек

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Хърватска, Осийек
Галерия на изобразителните изкуства в Осийек

Галерията на изобразителните изкуства в Осийек е основана през 1954 година. Колекцията и съдържа рисунки, графики и картини от ХVІІІ век до днес.