Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Галерия за изкуство в Дубровник

Галерия за изкуство в Дубровник

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Хърватска, Дубровник
Галерия за изкуство в Дубровник

Галерията за изкуство в Дубровник се намира в къщата Банак  (Banac). Тя притежава колекция от повече от две хиляди картини, гравюри, скулптури и рисунки.