Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Център за съвременно изкуство

Център за съвременно изкуство

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Скопие
Център за съвременно изкуство

Центърът за съвремено изкуство - Скопие (CAC) е културен център, който се занимава не само със съвременно изкуство, но и с разнообразни мултидисциплинарни дейности. Той служи за катализатор при динамичните трансформации в идкуството, като подкрепя македонската арт общност  с организирането на изложби, електронни артистични и мултимедийни проекти, алтернативни проекти, олразователни проекти, конференции, фестивали и симпозиуми.