Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей

Археологически музей

За обекта


Коридор: Виа Понтика
Държава: България, Несебър
Археологически музей

Археологическите проучвания на полуострова на Несебър и неговата акватория през последните четири десетилетия разкрива богата колекция от културни ценности, които илюстрират историята на древна Месембрия и средновековен Несебър. Една голяма част от тях е експонирана в новия археологически музейн ан Несебър, която е организирана в едно фоайе и четири зали. Във фоайето можете да видите и дипломата от ЮНЕСКО, удостоверяваща вписването на Несебър в Списъка на Световното наследство през 1983 година.