Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на Неа Мони

Музей на Неа Мони

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път, Виа Анатолия
Държава: Гърция, Хиос
Музей на Неа Мони

Сградата, в която е приютен музея е стара дву-етажна килия, разположена северозападно от главната църква на манастира. Колекцията му включва пост-византийски икони, църковни сребърни предмети, църковни и светски гоблени и тъкани.