Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Македонски театрален фестивал “Vojdan Cernodrinski”

Македонски театрален фестивал “Vojdan Cernodrinski”

За събитието


Коридор: Виа Егнация
Държава: Македония, Прилеп
Македонски театрален фестивал “Vojdan Cernodrinski”