Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Ден на световния театър

Ден на световния театър

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Алтиндаг, Анкара
Ден на световния театър

Денят на световния театър се провежда в края на март (23-27).