Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Конни игри в Любичево

Конни игри в Любичево

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Любичево, Позаревец
Конни игри в Любичево

Конната ферма в Любичево е разположена на десния бряг на река Велика Морава, близо да Позаревец. 
Конните игре в Любичево са международно спортно събитие. Традиционния конкурс включва: скачане, яздене със щафета, хвърляне на стрела, копие и боздуган, както и рязане с меч от положение на пълен галоп. Културни и развлекателни прояви са също включени в събитието.