Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Дужийанка - Duzijanca

Дужийанка - Duzijanca

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Сърбия, Суботица
Дужийанка - Duzijanca

Duzijanca е традиционен обичай при събиране на реколтата, който се състои от вплитане на житата от последния сноп. Така направеният венец се носи в църквата за благословия. Цялото събитие продължава около четири месеца. Завършва със сътезание по жънене, следвано от процесия на участниците в национални костюми и на украсени каручки теглени от коне.