Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Ден на овчарите в Косйерич - Чобански дни (Cobanski dani)

Ден на овчарите в Косйерич - Чобански дни (Cobanski dani)

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Косйерич
Ден на овчарите в Косйерич - Чобански дни (Cobanski dani)

Живописните и лесно достъпни планине Дрмановина привличат много туристи. Етнографските ценности, автентични носии, обичаите, фолклорът и кулинарните лакомства се предсавят ежегодно на местните събития - най-важното от тях са Чобански дни (Дни на овчарите). Можете да станете част от тях в средата на юли в село Косйерич.