Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Паличко лято - летни фестивали

Паличко лято - летни фестивали

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Сърбия, Палич
Паличко лято - летни фестивали

Палич е известен със своите лечебни минерални води и красотата на двете езера в близост до него - Палич и Лудаско. Мястото е стар туристически център, който предлага разнообразие от събития на посетителите си през лятото. Т.нар. Паличко лято започва с Международен филмов фестивал, следван от традиционна готвене на риба на 30 август и разнообразни културни прояви.