Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Хомолски мотиви в Кучево (Homolje Motifs)

Хомолски мотиви в Кучево (Homolje Motifs)

За събитието


Коридор: Дунавски път
Държава: Сърбия, Кучево
Хомолски мотиви в Кучево (Homolje Motifs)

Това събитие представя старият начин за отсяване с кош на злато но река Пек. Включине са също и състезание за подготовка на ястия, изработка на вретена, доене на мляко и предене на вълна,както и разнообразни спортни състезания за овчарите. Изпълнители на традиционна фолклорна музика, танци и песни от всички краища на Сърбия участват в събитието. Представят се също и изделия на фолклорните занаяти и изложение на сирене от Homolje.