Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Айватовица

Айватовица

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Прусац
Айватовица

Събитието отразява празнуването на дните на Айватовица край Прусац и Доний Вакуф. Началото не е обвързано със специфична дата от календара.