Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фестивал на далматските клапе (акапелни групи)

Фестивал на далматските клапе (акапелни групи)

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Омис
Фестивал на далматските клапе (акапелни групи)

Нациналния фестивал на далматското акапелно пеене цели да опази и да промоцира специфичните мелодии и да насърчи създаването на съвременни акапелни песне. 
Фестивалът има и състезателен характер - три награди се дават от журито и от публиката, връчва се наградата Баскински глас, както и плакети за дебютантите, мелографи и една награда за автора на най-добър текс на съвременни песни. 
Артистичен директор на фестивала е Миленко Гргич.
Фестивалът на далматските клапе в Омис се провежда от 1967.