Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фолклорен преглед “Лунна светрина на река Неретва”

Фолклорен преглед “Лунна светрина на река Неретва”

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Меткович
Фолклорен преглед “Лунна светрина на река Неретва”

Прегледът представя фолклорни ансамбли от шест района на крайбрежна и остравна Хърватия  (по-рано ансамбли от Далматия). Експертен панел от съдии номинира най-добрите групи, които се допускат за участие в прегледи на национално ниво.  
Традиционно се организира парад на лодките в Меткович по време на гала откриването на прегледа. Представя се и концерт с мелодии на тема "Дева Мария" в църквата Св.Илия. Освен в Меткович, част от прорамата се състои в центровете на онези райони, които взимат участие в прегледа.