Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Театрален училищен фестивал

Театрален училищен фестивал

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Конйиц
Театрален училищен фестивал

Театралният училищен фестивал (за средните училища) се провежда в края на април в Конйиц. В него вземат участие ученици от цяла Босна и Херцеговина. в раките на трите дена на фестивала можете да бъдете част от многобройните постановки.