Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен фолклорен музикален фестивал

Международен фолклорен музикален фестивал

За събитието


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Бистрица Насауд
Международен фолклорен музикален фестивал

Повече информация Asociatia Folclorica "Balada"
Телефон: (263) 215.199