Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Еко Фестивал - Природата за изкуството и Изкуството за природата

Еко Фестивал - Природата за изкуството и Изкуството за природата

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Еко Фестивал - Природата за изкуството и Изкуството за природата

"Природата вдъхновява Изкуството и Изкуството разкрива скритата красота на Природата". Тази фраза на Цицеро мотивира групата "Clean Up Greece" (да изчистим Гърция), да организира този екологичен фестивал в Атина. Известен вече като Еко Фестивал, той се провежда за един месец (май-юни). Той е културно събитие, което събира заедно околната среда, изкуството, музиката и хората. На 8-мото му издание през 2006 се организират множество интересни изложби. 
"Clean Up Greece" установява Еко Фестивала през 1990 с две основни цели. Да разкрие значението на културата и да промоцира уважение към околната среда. Еко Фестивалът е създаден като една обща идея, в която околна среда, изкуство и култура се преплитат в едно общо цяло. Международната асоциация на фестивалите и събитията в Европа (IFEA) признава Еко Фестивала за уникална и иновативна концепция. 8-мото издание, подобрява европейските стандарти и включва забележителни събития. Революционната идея на Еко Фестивала установява едно много важно за Гърция културно събитие.