Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фестивал на крепостта в Баня Лука

Фестивал на крепостта в Баня Лука

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Фестивал на крепостта в Баня Лука

Най-красивото културно наследство в Баня лука е крепостта Кастел край река Врбас, построена от древните римляни и укрепена през Средновековието. Множество културни събития се провеждат в Баня Лука, но най-популярен е летния фестивал - Кастел фест (още наричан Летни игри). 

Фестивалът на крепостта се провежда обикновено по време на филмовия фестивал в Сараево. В продължение на 7 дни, той предлага концерти, театрални представления и изложби.