Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Ежегоден панаир на грънчарството в Хорезу (Targul de Olarit)

Ежегоден панаир на грънчарството в Хорезу (Targul de Olarit)

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Окръг Румъния Валчеа
Ежегоден панаир на грънчарството в Хорезу (Targul de Olarit)

Място: Хорезу – 15 км от Таргу 

Като село на занаятчии, Хорезу дължи своя имидж на сръчните грънчари, които оформят местната глина. Това е чудесно място да се сдобиете с висикикачествени занаятчияски продукти. Всяка година, грънчари от цяла Румъния са събират в Хорезу - грънчарският център на страната - за да покажат традиционни керамични произведения.