Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Среща на флейтата - Frula Festival Oj Morava

Среща на флейтата - Frula Festival Oj Morava

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Качак
Среща на флейтата - Frula Festival Oj Morava

Фестивалът представя местна музика, изпълнявана на фрула - национален сръбски инструмент. Провежда се в селището Прислоница от 22 до 26 юли.