Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Културно лято Сокобаня

Културно лято Сокобаня

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Сокобаня
Културно лято Сокобаня

Сокобаня е домакин и организатор на много културни и развлекателни събития на местно и национално ниво: Най-добър акордеонист (Prva Harmonika ), Златните ръце (Zlatne ruke), Международна галерия на екологичната карикатура, Проявления на Св. Йоан Предвестникът, Артистичната група на Сокоград. Тези прояви от различен характер се провеждат редовно по врема на Културното лято в Сокобаня.