Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Майсторите на двора

Майсторите на двора

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Словения, Марибор
Майсторите на двора

Събитието включва музикални представяния, заедно с изложба на селското производство.