Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Театрален фестивал Sterija

Театрален фестивал Sterija

За събитието


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Нови Сад
Театрален фестивал Sterija

Театралният фестивал Sterija е национален драма фестивал с театрално състезание. Основан е през 1956 година - 150 годишнината от раждането и 100 годишнината от смъртта на драматурга Йован Стеррийа Попович. Теотралният фестивал събира местни и международни професионалисти, които предтавят пиеси на местни драматурзи.