Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Театърфест

Театърфест

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Театърфест

Театърфестът няма ограничения по отношение на стила. Можете да видите пантомими, танц, представления и много други. Концепцията на събитието е да насърчи иновативните и нови изразни средства на театралното изкуство. Често, програмата е насочена към специфична тема, например през 2006 темата е комедийната пантомима.