Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Чудомирови празници

Чудомирови празници

За събитието


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Казанлък
Чудомирови празници

Чудомировите празници в Казанлък са традиционно наситени с множество и разнообразни културни прояви. Те са свързани предимно с живота и творчеството на големия български художник и писател Чудомир.