Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Конно състезание в селището Калиопи

Конно състезание в селището Калиопи

За събитието


Коридор: Виа Егнация
Държава: Гърция, Калиопи, Лемнос
Конно състезание в селището Калиопи

Конното състезание е събитие, което се провежда с селището Калиопи. То е красива атракция, в която взимат участие хора от цял Лимнос в чест на Св. Георги. Събитието е ежегодно от самото му основаване през Късното среновековие. 
Дори турците почитали Св. Георги, тъй като данни сочат, че по онова време, участие в конното състезание са взимали два отбора - на гърците и на турците. 
Еденствено през 1940 година, конното състезание е прекъснато за две години, заради войната. Свещеникът от църквата на Св. Георги награждава първите три жокея и техните коне.