Културните коридори на Югоизточна Европа

Разглеждане на виртуални модели

 

Как да заредим Cortona® VRML Client

Ако не виждате виртуалния модел, трябва да заредите Cortona VRML от тук

Как да използваме Cortona® VRML Client

Разхождането в 3D пространството е подобно на движението с камера. Представете си мислено една видео камера, която улавя образи от реалния свят и ги превръща в електронни сигнали за разглеждане на екрана; тя има своята позоция и ориентация, но това са независими нейни атрибути. Вашите движения в света непрестанно направляват позицията и ориентират камерата. Използвайте вертикалните контролни бутони, за да движите камерата в тримерното пространство.
 

Тази концепция предполага наличието на един човек, който да наблюдава и да въздейства на света на VRML. Въпреки, че авторът на VRML може да постави редица предварително въведени погледи (или камери) в света - интересни позиции, от които потребителят може да пожелае да види света. Само една гледна точка може да бъде активна в даден момент. Тук са описани механизмите, които Cortona VRML Client осигурява за навигиране в тримерното пространство.

Предварително въведени погледи.

Въведеният поглед описва позицията и ориентацията на сцената, която се наблюдава. Авторът на VRML вероятно ще иска да води потрабителя на най-добрите точки за разглеждане.

За да активирате погледите, използвайте една от тези възможности:

  •   Натиснете VIEW от хоризонталното меню или избирете поглед от менюто pop-up menu, след което изберете поглед от списъка с предварително въведени погледи. 

  • Натиснете бутоните със стрелки, за да се придвижите към следващия или предишния поглед. Можете да натиснете също и Page Down или Page Down.
     

Забележка:
Ако няма предварително въведени погледивъв виртуалния свят, ще се появи празно съобщение.  

Видове движение: Walk (РАЗХОДКА), Fly(ПОЛЕТ), и Study(ИЗСЛЕДВАНЕ)

Това са трите начина за движение в света на компютърния модел. Когато изберете някой от тях ще можете да определяте и допълнителен режим на придвижване чрез втори бутон по-долу. Комбинацията от двата бутона определя и възможостите за придвижване в модела и начина по който действат бутоните на мишката.

Изберете някой от начините за движение и после изпълнявайте следните стъпки:

  1. Паоставете курсора някъде в прозореца при модела и натиснете левия бутон на мишката.
  2. Движете мишката като наискате постоянно левия бутон. Посоката на движение на мишката определя посоката на движение на камерата. Разстоянието на придвижване на мишката определя скоростта на движение в избраната посока.
  3. Пуснете левия бутон и движението ще спре.


  +  
Използвайте WALK(РАЗХОДКА)+PLAN(ПЛАН) за да ходите по хоризонтална повърхност.

Движение напред - приближавате се към обекта
Движение назад - отдалечавате се от обекта
Завивате надясно
Завивате наляво

Бележка: В този режим имате още две възможности: При движение с мишката напред и назад ако същевременно сте натиснали клавиша за ИНТЕРВАЛ ще завъртите погледа си нагоре или надолу.
При движение на мишката наляво и надясно, ако същевременно държите натиснат клавиша ALT ще се движите странично наляво и надясно.


 + 
Използвайте WALK(РАЗХОДКА)+PAN(ПРЕМЕСТВАНЕ) за да се движите наляво и надясно в хоризонтална равнина.

Напред - приближаване
Назад - отдалечаване
Преместване надясно
Преместване наляво


 + 
Използвайте WALK(РАЗХОДКА)+TURN(ЗАВЪРТАНЕ) за да завъртите камерата.

Напред - завъртане нагоре
Назад - завъртане надолу
Надясно - завъртане надясно
Наляво - завъртане наляво


 +
Използвайте FLY(ЛЕТЕНЕ)+PLAN(ПЛАН) за да се движите по направление на остта на камерата.

Напред - движение по направлението на погледа
Назад - отдръпване назад по направлението на погледа
Надясно - завъртане надясно
Наляво - завъртане наляво + 
Използвайте FLY(ЛЕТЕНЕ)+PAN (ПРЕМЕСТВАНЕ) за да се движите нагоре, надолу, наляво и надясно по вертикална равнина.

Напред - преместване нагоре
Назад - преместване надолу
Надясно - преместване надясно
Наляво - преместване наляво + 
Използвайте FLY(ЛЕТЕНЕ)+TURN(ЗАВЪРТАНЕ) за да завъртате камерата.

Напред - завъртане нагоре
Назад - завъртане надолу
Надясно - завъртане надясно
Наляво - завъртане наляво


 + 
Използвайте FLY(ЛЕТЕНЕ)+ROLL(ТЪРКАЛЯНЕ) за да накланяте камерата.

Надясно - накланяне надясно
Наляво - накланяне наляво

 + 
Използвайте STUDY(РАЗУЧИ)+PLAN(ПЛАН) за да разгледате обекта от различни страни.

Напред - движение на камерата напред
Назад - движение на камерата назад
Надясно, наляво - камерата ще се движи около точка в центъра на сцената.


 + 
Използвайте STUDY(РАЗУЧИ)+TURN(ЗАВЪРТАНЕ) за да проучите обекта от всички страни.

Напред, назад, наляво, надясно - камерата ще се движи около точка в центъра на сцената. . + 
Използвайте STUDY(РАЗУЧИ)+ROLL(ТЪРКАЛЯНЕ) за да накланяте камерата.

Надясно - накланяне надясно
Наляво - накланяне налявоКато натиснете бутончето GOTO (ОТИДИ КЪМ) ще можете да посочите място в модела, към което да се придвижите директно.

АКО СЕ ЗАГУБИТЕ ИЗ МОДЕЛА, МОЖЕТЕ ИЗПОЛЗВАТЕ И ТЕЗИ ТРИ БУТОНА!

 
Натиснете бутона RESTORE (ВЪЗСТАНОВИ) за да се върнете автоматично към началния поглед от активната камера.

 
Чрез бутона FIT (ЗАПЪЛНИ) в прозореца на Cortona VRML Client ще видите целия модел.  

 
Използвайте ALIGN (ИЗРАВНИ) за да направите камерата отново хоризонтална на основата на модела.