Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Партньори от Югоизточна Европа

 

Партньори за информационното осигуряване от страните на Югоизточна Европа:

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Институция: Комисия за защита на националните паметници на Босна и Херцеговина
Координатор: Амра ХАДЖИМУХАМЕДОВИЧ, Президент
Сътрудници: Оряна ЛЕНАСИ, сътрудник по архитектурни ансамбли и културни пейзажи 
 

БЪЛГАРИЯ 
Координатор: Петър МИЛАДИНОВ

 

ГЪРЦИЯ
Институция: Национален технически университет в Атина 
Координатор: проф. София АВГЕРИНУ-КОЛОНИАС
Сътрудници: Йоана ХРИСТОДУЛО, географ
Панайотис СТАКИС, географ

 

МАКЕДОНИЯ
Институция: Министерство на културата на Република Македония, Отдел по защита на културното наследство
Координатор: Биляна ПРЕНТОВСКА, координатор по програмата РПЮИЕ
Сътрудници: Юлия ТРИЧКОВСКА, изкуствовед
Зоран ПАВЛОВ, изкуствовед
Венета ИЛИОВСКА, изкуствовед

 

РУМЪНИЯ
Институция: Национален комитет на ИКОМОС Румъния
Координатор: Проф. д-р Сергиу НИСТОР, държавен комисар

 

СЛОВЕНИЯ
Институция: Университет в Любляна, Архитектурен факултет
Координатор: Проф. Борут ЮВАНЕЦ, Архитектурен факултет

 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
Институция: Министерство на културата на Република Сърбия
Координатор: Борислав СУРДИЧ, Старши съветник по международно сътрудничество

 

ТУРЦИЯ
Институция: Национален комитет на ИКОМОС Турция;
Технически университет в Истанбул, Архитектурен факултет
Координатор: проф. Нур АКИН, Технически университет в Истанбул
Сътрудници: доц. Йеган КАЯ, Технически университет в Истанбул
Йалдъз САЛМАН, Технически университет в Истанбул
д-р Гюл ЮНАЛ, Технически университет в Ялдъз

 

ХЪРВАТСКА
Институция: Министерство на културата на Република Хърватска
Координатор: Ранка САРАЧЕВИЧ-ВУРТ
Сътрудници: Мартина ЮРАНОВИЧ-ТОНЕЦ