Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Истанбул - народна архитектура

Истанбул - народна архитектура

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Понтика, Диагонален път, Виа Анатолия
Държава: Турция, Истанбул
Тип: Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектура

Вървейки из улиците на Истанбул най-вероятно ще попаднете в някои от старите квартали на града. Най-забележимите сред тях са Галата, Еюп и Балат.
Галата е мултинационално селище, което е станало западното лице на града по време на византийските и средновековни периоди, и датира още от древността. Галата е построен през IV век, като византийските черти от този период се откриват в църква, форум, театър, бани, къщи и пристанище. Генуезката колония се заселва тук през XII век, формирайки гъсто населен регион. Кулата Галата също датира от този период. През годините Галата е привличала жители с различна националност и религия поради наличието на пристанище. Социално-културната структура е създала градска морфология от паметници, търговски сгради и имения показващи европейско влияние. Здравото зидарство е дало като резултат добре запазена историческа градска част, която е подложена днес на реставрации.
Селището Еюп датира от Античността под името Космидион и е включвало византийски дворци и манастири. Центърът на квартала е формиран около джамията Еюп от 1459 г., в близост до гробницата на мюсюлманския светец Ебу Еюб ел-Енсари. По време на османския период, кварталът е предградие и от тогава произлизат много религиозни и обществени паметници, както и замъци и къщи. Тъй като голяма част от населението се премества към бреговете на Босфора през XIX век, мястото изгубва миналия си блясък. Фабрики, разположени около брега, превърнали квартала в индустриална зона - проблем преодолян с урбанизиционните планове от втората половина на XX век.
Балат е с особено значение за историята на евреите в Истанбул, тъй като евреи от Македония и Испания са се заселили в миналото в него. Регионът зад морските стени винаги е бил най-важната и оживена част на квартала, включително известния Балат пазар. Тук се намират много синагоги, църкви, джамии и обществени бани. Множество пожари са променяли често мястото и някои от зоните му са възстановени или напълно разрушени, а много дървени къщи заменени със зидани постройки с правоъгълно улично планиране. Повечето сгради са с два или три етажа с висока проекция. Програмата за рехабилитация Фенер-Балат с подкрепата на Европейския Съюз все още продължава.

Експертна мрежа