Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Пивнице, лозарски селища

Пивнице, лозарски селища

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Неготин
Тип: Народна архитектура, Културен пейзаж
Епоха: Ново време
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектураНародна архитектураКултурен пейзаж

През XIX в. в Неготинска Крайна – традиционен винопроизводителен район край Дунава – се появяват много лозарски селища, наречени пивнице или пимнице. Възниквайки обикновено около населени места, селата се изграждат на местата на временни селища, спонтанно възникнали по време на интензивна работа по гроздобер. В тези малки комплекси всяко семейство построява своя изба (пивнице). Избите за вино са използвани за дейностите по обработка на гроздето и за съхранение на виното, както и за живеене по време на работата в лозята. Сградите в тези райони са еднопространствени и частично вкопани. Някои от по-развитите примери имат и стаи над избите. Изградени от камък и покрити с керемиди, някои с внушителни входове с арки, пивниците са впечатляващи със своята простота.
Денс можем да се насладим на тези три села с техните пивници като отделни комплекси, разположени близо до град Неготин в северозападната част на Сърбия. Намираме представителни примери на народна архитектура, вписана в хълмовете над селата Раяац и Роглйево, както и пивницата в Стубик – на 15 км от селото, близо до Буковския манастир.

Съвет на ЕвропаДокументи