Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Исторически център на Сигишоара

Исторически център на Сигишоара

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Сигишоара
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеКрепостиИсторически градКултурно наследство

Основан от немски занаятчии и търговци, известни като трансилвански саксонци, град Сигишоара е изящен пример за малък укрепен средновековен град. Той е играл важна стратегическа и търговска роля на границата на Централна Европа за няколко столетия.

ЮНЕСКО

Цитаделата на Сигишоара
Цитаделата на Сигишоара се е развила от малко укрепление на върха на хълма, гледащ към реката и към търговския път до нея. Тя има два важни елемента: Църквата на хълма (средата на XIV – края на XV в.) и Часовниковата кула (XIV в.).

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи