Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Валиа Калда

Валиа Калда

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Гърция, Гревена
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Културен пейзаж

Националната гора на Пинд (Валиа Калда) е една от най-обширните и важни гори в Гърция. Областта е обявена за национална гора през 1966 г., за да могат местните власти да опазят изключителната й флора и фауна. Големи гори, някои на по 400 години, състоящи се от редки видове широколистни и иглолистни дървета, покриват планинския пейзаж на Пинд. Бягащите потоци, застрашителните, почти бездънни пропасти, далечните заснежени върхове и многобройните алпийски езера създават поема за слава на природата и изпълват сетивата с чистата есенция ма природата. Флората на горите е най-малкото впечатляваща. Редки видове диви цветя и алпийски дървета са открили плодородна почва тук. Фауната на националния парк се състои от 78 вида птици и неопределен брой бозайници и други животни. Сред тях са последните няколко кафяви мечки на свобода. Реките, потоците и езерата са дом на множество водни и земноводни видове, сред които голям брой видри. В тези величествени земи, околните села Самарина, Периволи и Смикси се вписват хармонично в пейзажа, идеални места за отмора след изпълненото с впечатления пътуване в природата.

Експертна мрежа