Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Железопътната линия Сарган 8

Железопътната линия Сарган 8

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Сарган планина, Ужице
Тип: Индустриален обект
Епоха: 20-ти век
Тема:
Световно наследство:
20-ти векИндустриален обект

Известният местен разказвач и пророк, Митар Тарабич, преди сто и повече години предсказал, че в планината Сарган ще бъде построен железен път. Казал също, че този път ще бъде използван определено време, после ще бъде затворен. Но след време хората ще го възстановят и ще го използват само с една цел – почивка и удоволствие. Така днес на това място откриваме теснолинейка, дълга 15 километра. Тя преминава през един от най-живописните региони на Сърбия, склоновете на планината Сарган, при което пътят й се извива в необичайната форма на двойна осморка. Този строеж, със своите 22 тунела, 10 моста и 3 гари, e истински шедьовър на железопътната инженерна мисъл. След 1970 година теснолинейката е закрита, но през 2004 година е възстановена като туристическа ж.п. линия и става един от най-привлекателните обекти на сръбското индустриално наследство.

Експертна мрежа