Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Топтановата къща

Топтановата къща

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Адриатика
Държава: Албания, Тирана
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектура

Топтановата къща е важен представител на типичните жилищни сгради от XIX век в Тирана. Къщата има квадратен план, в центъра му е разположен вестибюлът, а около него има стаи с различно предназначение. Помещенията са украсени със стенописи и дърворезба. Запазена е само половината от по-старата къща. През 1987 година по време на реставрационни работи са установени етапите на изграждането на къщата и последователните промени в нейните архитектурни и декоративни елементи.

Съвет на ЕвропаДокументи