Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Дървената църква - Фрасин Дял - Сербещи

Дървената църква  - Фрасин Дял - Сербещи

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Сербещи
Тип: Християнски религиозен център, Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен центърНародна архитектура

Църквата е построена през 1809-1810 г. Между 1858 и 1862 г. е измазана и изписана от Енаке Зографа и Гита Танасе. По това време е добавена и камбанарията над портика.

Съвет на ЕвропаДокументи