Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Културно и природно наследство

Атонската "Света гора"

Атонската

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Гърция, Атон
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство: Културно и природно наследство
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурно и природно наследство

Православен духовен център от 1054 г., Атон се е радвал на автономен статут още от византийски времена. Света гора, която е забранена за жени и деца, е припознат художествен обект. Планът на манастирите (20 от които днес са обитавани от около 1400 монаси) се разпространява чак до Русия, а иконописната школа има силно влияние върху историята на православното изкуство.

ЮНЕСКОДокументи