Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Природно наследство

Природен резерват "Сребърна"

Природен резерват

За обекта


Коридор: Дунавски път
Държава: България, Силистра
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема:
Световно наследство: Природно наследство
Културен пейзажПриродно наследство

Природният резерват “Сребърна” е сладководно езеро до река Дунав, което се простира на повече от 600 хектара. То е място за размножаване на близо 100 вида птици, от които много са редки или застрашени от изчезване. Други около 80 вида мигрират и намират тук убежище всяка зима. Сред най-интересните птици са къдроглавият пеликан, бялата чапла, сивата и розовата чапла, блестящият ибис и бялата лопатарка.

ЮНЕСКОДокументи